Monday, March 14, 2016

Wall Streets neuroser

Ifølge online magasinet Politico er der stor nervøsitet i Wall Street ved udsigten til, at Donald Trump kan risikere at vinde det amerikanske præsidentvalg. Politico citerer direktøren for en Hedge Fund for følgende bemærkning

"You can clearly correlate some of the increased volatility on Wall Street to developments in the presidential campaign," (du kan klart forbinde noget af de forøgede svingninger på Wall Street børsen med udviklingen i præsidentvalgkampen). 

Det kan umiddelbart lyde lidt underligt. Her er en forretningsmand, der skulle være god for 27 mia $, på vej til præsidentposten, og så er man ved at gå i spåner over det i forretningsverdenen? 

Man plejer ofte at høre, at pengeinteresserne har så stor magt i amerikansk politik, at de kan styre, hvem der bliver præsident - og hvilken politik denne kommer til at føre! Det ordnes via kampagnefinansieringen igennem de såkaldte Superpacs (Political Action Committees). Men denne gang ser det ud til at gå skævt, bare fordi en del af folket vil have en mand af folket (alias Trump) ved roret. Hvordan rimer det?

For Trump er jo en mand af folket!  I hvert fald rent vælgermæssigt. En del vælgerundersøgelser viser, at han rekrutterer vælgere ret bredt, men med betydelig vægt i den (vrede) hvide arbejderklasse.
   Men det er måske på høje tid, at disse mennesker får en mulighed for at komme til orde? Det er ikke sket siden Nixon mobiliserede The Silent Majority!  Eller siden Joe Sixpack eller Joe the Plumber kom på banen i amerikansk politik!


Men lad os nu engang prøve at tage jeremiaderne fra pengeverdenen alvorligt. Trump er klart værre end den selverklærede socialist Bernie Sanders, hvor man dog trods alt kan finde genkendelige argumenter.  Hvad er så egentlig problemet. Politico beskriver det således: 

... they are .. fearing his promised deportation of 11 million undocumented immigrants and protectionist trade wars with China, Japan and Mexico would spark a recession if not a full-blown depression.

At vi skulle se en full-blown depression i øjnene, som vil få finanskrisen til at ligne en skovtur på en majdag er dog næppe Trumps skyld, men han kan muligvis blive den udløsende faktor.

Der er dog her tale om dybereliggende problemer i den globale økonomiske konjunktur, som har noget at gøre med modningen af den kinesiske økonomi, og den faldende globale efterspørgsel på råvarer, som det har afstedkommet. 

Men når selv bolværket Clintonfamilien er ved at bukke under for populismens grimme vinde, må man sige til Goldman Sachs, en af Demokraternes traditionelle støtter: Run for Cover!     

No comments:

Post a Comment