Monday, September 30, 2019

Trumps valgløfter

Trumps valgløfter blev fremlagt i let overskuelige punkter. Sammen med senere formiulerede løfter er det et sæt af policy-punkter, der forsøger at leve op til løfterne om at gøre noget for det særlige vælgersegment, Trump appellerer til. Det ses i en  BBC-opgørelse, hvor programmet - og dets grad af gennemførelse - sammenfattes i nogle enkle temaer:
    Skattenedsættelser, Paris-klimaaftale, påvirkning af Højesteret via udnævnelser, Bombning af IS, bringe tropperne hjem, etc.
    Hertil kom krav til handelsaftaler og international økonomi, bl.a. at Kina skal erklæres for en valutamanipulator, der skal rette ind efter amerikanske ønsker om en mere ligelig samhandel! Det er senere blevet til indførelse af  importtold på kinesiske varer
Der skal bygges en mur mod Mexico, og mexicanerne skal selv betale for den. Illegale immigranter skal deporteres, etc.

Trump har i betydeligt omfang forsøgt at levere på løfterne. Nogle er ret konkrete, f.eks. udnævnelse af mere konservative højesteretsdommere, andre er mere ufremkommelige, f.eks. bygning af en mur til Mexico.

Problemet med nogle af Trumps løfter - og ikke mindst gennemførelsen af dem - er Trumps manglende erkendelse af, at virkeligheden er mere uigennemskuelig end først antaget. Herved kommer han til at få magtfulde interesser imod sig, f.eks. erhvervsinteresser, eller han kommer til nærmest at skyde sig selv i foden, når der ikke er overblik over de utilsigtede konsekvenser. Det gælder ikke mindst en af hovedsagerne, forholdet til Kina, hvor der er manglende forståelse over, hvorfor kineserne, bla. som følge af den måde, deres økonomi er bygget op på, har haft vanskeligt ved at indgå visse kompromiser.

No comments:

Post a Comment